Účel nadace

Účelem nadace je všestranné působení ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zejména prostřednictvím výchovy a vzdělávání, podporou výzkumu a vývoje v oblastech souvisejících s bezpečností silničního provozu a podporou zavádění progresivních poznatků organizačních i technických do praxe.

více

Společná odpovědnost

Každý rok na našich silnicích stále umírá při dopravních nehodách příliš mnoho lidí – našich sousedů, kolegů, rodinných příslušníků, ale i osob zcela neznámých, o jejichž dopravních nehodách se dozvídáme z televize či ze statistických čísel ve zprávách o nehodovosti.

A není to jenom příběh těchto lidí, ale i jejich rodin, do jejichž života taková dopravní nehoda těžce zasáhne. Je to i záležitost celé společnosti, která se s každou dopravní nehodou musí vypořádat: ať už se to týká vynakládání zvýšených prostředků na zdravotní a nemocniční péči, dávky nemocenského pojištění nebo na činnost policie, na odstranění škod na pozemních komunikacích apod.

Hledejme společně cesty, jak přispět k větší bezpečnosti na našich silnicích. Jezděme ohleduplně a podle pravidel – abychom se nejen my, ale i ti ostatní vždy vrátili bezpečně domů. Děkujeme. Za Nadaci BESIP Jana Horáková

více

Aktuální projekty

Na kole jen s přilbou 2013

Dne 12. listopadu byl pro rok 2013 slavnostně ukončen projekt "Na kole jen s přilbou". Projekt podpořila řada společností z veřejné i soukromé sféry, jedním z hlavních partnerů byla i Nadace BESIP. 

více

Den s dopravní výchovou

          

V listopadu 2012 vyhlásila Nadace BESIP pro pražské základní školy soutěž o mikulášskou nadílku: Den s dopravní výchovou.

více

Pravdivé příběhy

Za každým číslem ze statistiky se skrývá příběh – příběh našich sousedů, kolegů, rodinných příslušníků, přátel… Váš příběh. Možná Vám pomůže zmírnit dosud nevyslovenou bolest, možná pomůže změnit osud někoho jiného.

více