Účel nadace

Účelem nadace je všestranné působení ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zejména prostřednictvím výchovy a vzdělávání, podporou výzkumu a vývoje v oblastech souvisejících s bezpečností silničního provozu a podporou zavádění progresivních poznatků organizačních i technických do praxe.

více

Ukončení činnosti Nadace BESIP

Městský soud v Praze rozhodl na žádost správní rady Nadace BESIP dne 29. ledna 2015 o zrušení Nadace BESIP.

více

Aktuální projekty

Na kole jen s přilbou 2013

Dne 12. listopadu byl pro rok 2013 slavnostně ukončen projekt "Na kole jen s přilbou". Projekt podpořila řada společností z veřejné i soukromé sféry, jedním z hlavních partnerů byla i Nadace BESIP. 

více

Den s dopravní výchovou

          

V listopadu 2012 vyhlásila Nadace BESIP pro pražské základní školy soutěž o mikulášskou nadílku: Den s dopravní výchovou.

více

Pravdivé příběhy

Za každým číslem ze statistiky se skrývá příběh – příběh našich sousedů, kolegů, rodinných příslušníků, přátel… Váš příběh. Možná Vám pomůže zmírnit dosud nevyslovenou bolest, možná pomůže změnit osud někoho jiného.

více